Video 4 AS | Telefon: + 47 56 90 42 10 | Telefaks: +47 56 90 42 11 | firma@video4.no | Kontakt oss | Bergen / Oslo / Stavanger / Trondheim / Hele landet
 
NB: Denne siden holdes ikke lenger oppdatert.
Se www.video4.no for mer informasjonForbehold om prisendringer, skrivefeil og avvikende bilder
Forside / Side / Preview...

Norges Kreative Fagskole

Fra Preview # 2 / 2011

- Jeg tror det viktigste ved en skole som vår er at vi som lærere elsker film. Selv om vi er svært opptatt av det pedagogiske aspektet ved vår gjerning, har jeg på følelsen av at det er minst like viktig for studentene at vi først og fremst er filmfolk som brenner for det vi holder på med.

Det sier Sven Østgaard som er Hovedlærer ved Film og TV-studiene ved Norges Kreative Fagskole (NKF) i Trondheim. Østgaard har sin formelle bakgrunn fra NTNU hvor han har en mastergrad i filmproduksjon, og år som regissør, prosjektutvikler og manuskonsulent.

- Da Norges Kreative Fagskole skulle opprette en 2-årig Filmlinje i Trondheim ble jeg rekruttert for å starte denne. Jeg ble veldig involvert i utformingen av undervisningsopplegget, og selv om NKF har denne linjen også i Oslo og Bergen, er det åpenbart at vi som lærere preger hvordan undervisningen arter seg. Det er vel sånn det må være med et kreativt fag – at det blir veldig preget av hvem som står i rommet og underviser, av de som følger og veileder prosjektene. Derfor er det ekstra tilfredsstillende at hele kollegiet har det til felles at vi er filmfolk som elsker det vi holder på med. Tilbakemeldingene vi får fra studentene er at det merkes og smitter over.

- Men jeg vil understreke: Studentene vi får inn er svært motiverte og ambisiøse: Jeg er veldig imponert over både visjonene, idéene og arbeidsviljen deres – hvordan de på kreativt vis klarer å overkomme begrensninger og utforsker mulighetene i utstyret og mediet.

Forenklingens kunst
- Studiet er et bredt og praktisk fagstudie der man skal få oversikt og prøvd seg i alle de ulike fagområder og stabsfunksjoner innen film- og tv-produksjon, som for eksempel kinematografi, produsent, klipp, regi, lyd og lys. Man kan bygge på de to årene med et tredje år ved universiteter i utlandet og få en bachelorgrad. Vår pedagogiske filosofi er å bygge opp elevenes ferdigheter gjennom praktisk arbeid, og de er hele tiden i produksjon. Utstyrsmessig har vi to forskjellige plattformer i de to årene. Det første året brukes et forholdsvis enkelt Sony HVR1-kamera, mens det andre året benytter seg av et sterkt modifisert Sony EX1- kamera, med Letus Extreme-adapter for fastoptikk. På denne måten tar vi studentene fra automatikk til manuell kontroll, og lar dem mestre de ulike mulighetene underveis.

Det første året handler det om å få etablert noen grunnholdninger i forhold til å ta bilder, mens det andre året kanskje handler like mye om skape bilder.

God rustet til oppgaven.
- Med to godt utrustede studioer og 6 klippesuiter med Final Cut Studio, Logic (for lydetterarbeid) og After Effects har vi prøvd å skape et produksjonsmiljø som har umiddelbar overføringsverdi til bransjen de skal inn i. Vi tar også lydopptaket på alvor, og lærer våre elever at lydmannen er en selvstendig stabsfunksjon som skal ta informerte valg. Til vårt lydarbeid bruker vi Sound Devices 302-miksere med Sennheiser-mikrofoner og -mygger. Vi har også et eget visnings- og undervisningsrom utstyrt med en fantastisk SonyVPL-FW41 HD-prosjektor. Alt dette utstyret er levert av Video 4, som vi opplever som en dyktig og kunnskapsrik samarbeidspartner som forstår våre behov.

Utdanning som gir – og skaper - jobb

- Responsen studentene våre får i bransjen har vært veldig god. Skolen er nå i gang med sitt fjerde år, og av de to kullene som har gått gjennom vår toårige fagskoleutdanning har mange tatt steget videre inn i bransjen, mens andre har satset på videreutdanning i utlandet. Noen har fått jobb der de har vært utplassert i sin obligatiske praksisperiode, enten det er i NRK, TV 2 eller ved andre produksjonshus, mens andre har satset på egenhånd og etablert sine egne selskaper.

- Et eksempel på det siste er produksjonsselskapet Legio Lynx, som gjør blant annet musikkvideoer og kortfilmer. Det som er ekstra gøy med dette selskapet er at det ble opprettet av studenter fra det første kullet vårt – og at de nå har ansatt studenter fra kull nummer 2: Da føler vi som jobber her ved skolen at vi har bidratt til noe som er enormt positivt – selv om æren selvsagt først og fremst må gå til studentene selv.

- Det oppleves uansett som veldig tilfredsstillende for oss som lærere å se studentene ta skrittet inn i den verden vi selv elsker.